Product FilterVentilatie

Heating (kW):

Airflow (m3/h):

Ventilatie

Vraagafhankelijke ventilatie met warmteterugwinning is heel geschikt voor toepassingen waarbij de klant het hoogste rendement wil en waarbij er een bepaalde luchtwisseling per persoon vereist is.